فرآیند تخمیر سویا، بسیاری از عوامل ضد تغذیه­ای سویا همانند الیگو ساکاریدها و آنتی­ژن­ها را که محدود­کننده میزان مصرف سویا    می­باشند را از بین می­برد. سویای تخمیر شده می­تواند جایگزین مناسبی به جای پروتئین حیوانی در استارتر باشد.

کنجاله سویا در حضور آسپرژیلوس اوریزا و لاکتوباسیلوس سابتیلیس (جدیداً در بازار آمریکا وارد شده است) تخمیر می­شود. محققان دانشگاه ایلینویز، به منظور کمک به تنظیم جیره­های حاوی کنجاله سویای تخمیر شده قابلیت هضم  انرژی و آمینواسیدها را در این ماده تعیین کردند. هانسن استین، پروفسور علوم دامی گفت: کنجاله سویای تخمیر شده عوامل ضد تغذیه­ای بسیار کمتری دارد و کاملاً مناسب  تغذیه خوراک­های قطع شیر شده می­باشد و اطلاعات ما از قابلیت هضم انرژی و آمینواسیدهای آن کم است. بنابراین هدف ما تعیین این مقادیر می­باشد. آزمایشگاه استین 2 آزمایش انجام داد. در آزمایش اول آنها میزان انرژی قابل هضم، انرژی قابل متابولیسم و انرژی خالص کنجاله سویای تخمیر شده را تعیین کردند. در آزمایش دوم آنها قابیت هضم روده­ای استاندارد پروتئین خام و آمینو اسیدها را تعیین کردند. در هر دو تحقیق کنجاله سویا و پودر ماهی برای مقایسه به کار رفته بود.

بر اساس ماده خشک، هر کیلوگرم کنجاله سویای تخمیر شده 296/4 کیلوکالری انرژی قابل هضم (DE)، 3781 کیلوکالری انرژی قابل متابولیسم (ME) و 2710 کیلوکالری انرژی خالص (NE) دارد. این مقادیر در مقایسه با پودر ماهی (3827=DE، 3412=ME و 2450=NE کیلو کالری) مطلوب می­باشند. مقادیر DE، ME و NE کنجاله سویای تخمیر شده در مقایسه با کنجاله سویای معمولی، (553/4=DE ، 137/4=ME و 972/2=NE) کاهش یافته است.

استین گفت: تخمیر کنجاله سویا، قندها و الیگوساکاریدها را از بین می­برد. سوکروز توسط خوک­ها به راحتی هضم می­شود و الیگو ساکاریدها معمولاً به طور کامل تخمیر می­شود. زمانیکه اینها از بین     می­روند، باقی محتویات شامل درصد زیادی فیبر می­باشد که قابلیت هضم انرژی در جیره را کاهش   می­د­هد.

قابلیت هضم پروتئین خام و آمینو اسیدها در کنجاله سویای تخمیر شده مشابه و یا بیشتر از کنجاله سویا است. مقادیر قابلیت هضم اغلب آمینواسیدهای کنجاله سویای تخمیر شده از پودر ماهی بیشتر است.

استین افزود: نتایج نشان دادند که کنجاله سویای تخمیر شده به راحتی می­تواند در جیره استارتر بدون هیچ از منفی بر میزان انرژی یا آمینواسیدهای قابل هضم جیره جایگزین شود. با ظهور این محصول جدید در بازار ایالت متحده، پرورش دهندگان خوک، انتخاب جدیدی در راستای تأمین پروتئین برای خوک­های از شیر گرفته شده دارند.

این مطالعه، قابلیت هضم انرژی، انرژی قابل متابولیسم، انرژی خالص و قابلیت هضم مواد مغذی در کنجاله سویای تخمیر شده و کنجاله سویا و نیز پودر ماهی (که در تغذیه­های خوک­های از شیر گرفته شده استفاده می­شوند) در ژورنال Animal Science منتشر شده است. برای مطالعه کامل این مقاله می­توانید به آدرس زیر مراجعه نمایید:

 

 

http://www.journalofanimalscience.org/content/91/9/4397.full

تماس با ما

  • تهران
    بزرگراه چمران - خيابان باقرخان - پلاک 92 - واحد 14
  • 021-66904077
  • 021-66904078